Calendar

Pentru primul an de implementare, calendarul campaniei va cuprinde 1. perioada de depunere a proiectelor, dar nu mai târziu de 31 iulie; 2. perioada în care Comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților pentru a asigura validarea proiectelor, dar Read more…