Pentru primul an de implementare, calendarul campaniei va cuprinde

1. perioada de depunere a proiectelor, dar nu mai târziu de 31 iulie;

2. perioada în care Comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților pentru a asigura validarea proiectelor, dar nu mai târziu de 20 august;

3. data afișării/publicării pentru Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, dar nu mai târziu de 23 august;

4. data afișării/publicării pentru Lista finală cu proiecte propuse eligibile, dar nu mai târziu de 6 septembrie;

5. perioada în care cetățenii vor vota proiectele eligibile, dar nu mai puțin de 21 de zile, și anume 27 septembrie;

6. data afișării/publicării pentru Lista finală cu proiecte câștigătoare – 30 septembrie.